Skip to content

Utvikler

Kyrkjebygdheia AS ble stiftet i 1999 og har siden 2007 vært eid av Otterlei Group. Vi har siden oppstart utviklet en trinnvis hytteutbygging tilpasset de lokale forholdene. Vi har i størst mulig grad prøvd å bevare naturlige omgivelser ved minst mulig inngripen i grunnforholdene på tomtene. Vi har derfor solid kjennskap til området og har gjennom tidene etablert et godt forhold til lokalt næringsliv og samarbeidsaktører.

Vi utvikler Kyrkjebygdheia

Kyrkjebygdheia AS ble stiftet i 1999 og har siden 2007 vært eid av Otterlei Group. Vi har siden oppstart utviklet en trinnvis hytteutbygging tilpasset de lokale forholdene. Vi har i størst mulig grad prøvd å bevare naturlige omgivelser ved minst mulig inngripen i grunnforholdene på tomtene. Vi har derfor solid kjennskap til området og har gjennom tidene etablert et godt forhold til lokalt næringsliv og samarbeidsaktører.

Otterlei Eiendom AS og Kyrkjebygdheia AS selger fra 2022 tomter og flotte tilpassede nøkkelferdige hytter. Vi har egen driftsavdeling som opparbeider tomtene og infrastruktur på området. På denne måten har vi full kontroll på en skånsom, men samtidig effektiv og rask tilrettelegging for utbyggingen. Vi stiller med et solid konsern i ryggen og kan derfor gi våre kunder en trygg prosess fra interessent til hytteeier.

Vi er opptatt av hyttenes plassering på tomt. Plasseringen skal så langt det er mulig være i tråd med våre kvalitetsprinsipper om skånsom tilpasning i terreng, gode lysforhold og godt utsyn. Vi følger kunden gjennom hele salgsprosessen ved selv å håndtere alt av salg, drift og økonomi. Vi er samtidig stolte av et nært og godt samarbeid med ulike lokale aktører i Vestfold, Telemark og Agder.

Otterlei Eiendom har egen administrasjonsavdeling sentralt i Tønsberg, samtidig som vi har lokalt kontor på Kyrkjebygdheia. Her er alle interessenter og kunder hjertelig velkommen for en visitt eller et hyggelig møte.

Alle våre hytteområder på Kyrkjebygdheia er ferdig regulert i Nissedal Kommune. Våre tomter er klare til å utvikles i tråd med reguleringsbestemmelser og med kundens preferanse for utførelse. Vi vil alltid strekke oss langt for å følge de nasjonale anbefalinger som bidrar til god planlegging av fritidsbebyggelse og tilrettelegge for en skånsom utbygging av den unike naturen som preger Kyrkjebygdheia. 

Vi har i 2021 besluttet å investere i stedsutvikling av Kyrkjebygdheia og har laget en plan for en videreutvikling av aktiviteter på stedet. Vi ønsker å skape et hyggelig hyttemiljø der folk trives. Videre skaper vi en stedsutvikling som stimulerer til kontakt, aktivitet, rekreasjon og opplevelser. Vi vil skape en møteplass, men også et fristed. Våre hyttemodeller er nøye utvalgt basert på våre kvalitetsprinsipper for estetikk og funksjonalitet og vi vil utvikle området i tråd med god folkehelse og trivsel.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til vårt eventyrlige Kyrkjebygdheia.

Siri Myhre
Styreleder
Otterlei Eiendom