Skip to content

Løypelaget

Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) ble etablert høsten 2012. Løypelaget er en selvstendig og uavhengig forening, men har en assosiert tilknytning til Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS).

Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) har følgende målsetting:

Besøk Løypelaget her