Skip to content
brøyting kyrkjebygdheia

Brøyting

Kyrkjebygdheia er tilknytta nettjenesten Hyttetjenester.

Denne ordninga er kommen i stand for å spara miljøet, maskiner, mannskap og vegnett. Dette er òg meir rettferdig både for hytteeigarar og entreprenør i forhold til betaling av brøytingen, og vi kan levera ein betre brøytetjeneste til dei som er på hyttene til kvar tid.

Alle hyttene blir registrerte i systemet og kopla opp mot hytteeigar som sjølv kan registrere når du er til stades på hytta. Hytteeigarar loggar seg inn via www.hyttetjenester.net eller via mobilappen. Hyttetjenester for å melda tilkomme til hytta. Du vil få ein SMS kvar gang brøytejobben er utført og du har med det full oversyn.

LINK TIL HYTTETJENESTER